Regulamin

/Regulamin
Regulamin 2018-09-19T15:25:50+00:00

REGULAMIN

Sprzedaż prowadzona jest przez firmę: P.W. MAR-HID Dybalska Marta ul. Budowlana 4 88-100 Inowrocław Nr NIP: 556-266-72-90 REGON: 340495633 Wpisana do Ewidencji Działalności gospodarczej przez Prezydenta Miasta Inowrocław Figuruje w CEIDG https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/search.aspx

Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy prowadzony jest przez firmę P.W. MAR-HID Dybalska Marta zwanym dalej Sprzedającym.

2. Dokonanie zakupu produktu przez Kupującego w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego oznacza, że Kupujący zapoznał się z treścią Regulaminu i go zaakceptował.

3. W razie jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości należy skontaktować się ze Sprzedającym przed dokonaniem zakupu.

Warunki ogólne

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem sklepu internetowego prysznicowo.pl

3. Średni czas realizacji Zamówienia (od złożenia zamówienia do wysłania towaru do Kupującego) wynosi: max 2 dni robocze

Płatności

1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).

2. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu, który umieszczony jest w foliowej koszulce wraz z listem przewozowym.

3. Wyboru płatności dokonuje Kupujący podczas składania zamówienia.

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen produktów.

5. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich produktów..

6. Kupujący może korzystać z następujących form płatności: przelewem bankowym na rachunek Sprzedającego wskazany na stronie bądź płatność przy odbiorze.

Dostawa

1. Wyboru formy dostawy Kupujący dokonuje podczas składania Zamówienia.

2. Koszty wysyłki są zgodne z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania zamówienia.

3. Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4. Termin nadania wysyłki jest terminem przewidywanym, nie jest on wiążący.

5. Kupujący powinien sprawdzić stan i zawartość przesyłki przy dostawcy.

Reklamacje

1. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002. (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z p.zmianami) Klient ma prawo złożyć reklamację w związku z niezgodnością produktu z jego opisem (niezgodnością z umową). Może to zrobić w formie wiadomości e-mail na adres: biuro@prysznicowo.pl lub wysyłając pisemne oświadczenie na adres: P.W. MAR-HID Dybalska Marta ul. ul. Budowlana 4 88-100 Inowrocław

2. Gwarancja którą są objęte niektóre towary w sklepie nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności z umową.

3. W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady

(a) na podstawie uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji;

(b) korzystając z uprawnień przysługujących mu w związku z niezgodnością produktu z umowa.

4. Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, sprzedający:

a) doprowadzi go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo

b) wymieni na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. (Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny sposób zaspokojenia).

5. W sytuacji reklamowania towaru, prosimy o dołączenie do odsyłanego towaru opisu jego wady. Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia.

6.Wysyłka naprawionego/wymienionego towaru ( na podstawie reklamacji) następuje na koszt Sklepu.

Odstąpienie od umowy

1. Kupującemu, będącemu Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 10 dni od dnia otrzymania towaru.

2. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu Kupującemu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący. 3. Zwroty produktów dokonuje się na adres: P.W. MAR-HID Dybalska Marta ul. Budowlana 4 88-100 Inowrocław

Postanowienie końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).